Installatie

Wat kunt u van ons verwachten 

Voorwaarden standaard installatie

 • Levering van producten en diensten volgens opgave offerte;
 • Tenzij anders beschreven in de offerte. De standaard installatiekosten van een airconditioning systeem zijn op basis van het ophangen van de airconditioning binnenunit. De buitenunit wordt geplaatst op opstel balken op de grond of plat dak. Indien de buitenunit aan de wand geplaatst moet worden, wordt er gebruik gemaakt van een muurbeugel. Bij plaatsing wordt gebruik gemaakt van maximaal 5 meter koelleiding, stuurstoomkabel, condensafvoer op basis van natuurlijk afschot naar buiten van de binnenunit, leidinggoten (wit of crème), afwerk- en eindkappen en overige installatiematerialen bij het airconditioning systeem;
 • Het aanbrengen van standaard (flair) koppelingen bij een airconditioning systeem;
 • Isolatietape voor koelleiding;
 • In bedrijfstellen, hiermee bent u verzekerd van de meest efficiënte werking van uw airconditioning systeem;
 • Klantenportaal waar u uw gegevens ten allen tijde in terug kunt lezen.

Meerwerk zal vooraf met u besproken worden.

In bedrijf stellen

 • Koeltechnische installatie volgens voorschriften BRL100;
 • Afpersen en vacuümeren en controleren lekdichtheid van de leidingen;
 • Testen en in bedrijfstellen van het airconditioning systeem;
 • Vastleggen van de meetgegevens in een opleverrapport;
 • Bediening, gebruiksinstructies.

Extra werkzaamheden

 • Leveren en monteren van een muurbeugel t.b.v. buitenunit is € 125,00
 • Leveren en monteren dak doorvoer plat dak is € 200,00
 • Leveren en monteren condenspomp indien geen mogelijkheid op basis van natuurlijk afschot is € 175,00
 • Extra koelleiding is € 35,00 per meter (1/4 – 3/8 of 1/4 – 1/2), stuurstroom en afwerking.
 • Extra koelleiding is € 45,00 per meter (1/4 – 5/8), stuurstroom en afwerking.
 • Extra afwerkgoot (wit of crème) t.b.v. afwerking leidingwerk is € 10,00 per meter.
 • Betonboring is € 175,00 (per boring) door een extern betonboringsbedrijf.
 • Arbeidsloon bij meerwerkzaamheden is € 75,00 per uur exclusief BTW.
 • Demonteren en milieu technisch afvoeren van bestaande airco (per unit), vanaf € 325,00
 • Wifi module indien deze niet standaard bij het product wordt geleverd, prijs op aanvraag.

Exclusief:

 • Leveringen, diensten en werkzaamheden anders dan genoemd in deze aanbieding;
 • Leidingisolatie, luchtkanalen isolatie en isolatie ten behoeve van warmte-, koude- en leidingsystemen;
 • Elektrotechnische voedingsbekabeling vanaf de meterkast naar het airconditioning systeem binnen- en buitenunit;
 • De elektrotechnische voorziening dient geschikt te zijn voor de te installeren apparatuur. De elektrotechnische voorziening dient gereed te zijn voor aanvang van de installatie datum;
 • Overige elektrotechnische leveringen en werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld uitbreiden groepenkast;
 • Sparingen en/of freeswerk in beton/steen/staal in dak, wanden of plafonds. Beton boringen geschieden altijd op eigen risico. Herstelkosten als gevolg van boringen kunnen niet op Duurzaam Klimaatconcept B.V. verhaald worden;
 • waterdicht aanhelen en/of afwerken van dak- en wand sparingen;
 • Timmer, schilder of stucwerk, ook als het gaat om afwerking na aanbrengen van de installatie;
 • Huur van een steiger of hoogwerker worden apart in rekening gebracht indien blijkt dat dit noodzakelijk is voor het plaatsen en monteren van de buitenunit. Bij hoogtes boven 3 meter, die niet met een normale ladder en/of steiger te bereiken zijn zullen uit veiligheidsoverwegingen met een hoogwerker uitgevoerd worden;
 • Meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door twee man die ter beschikking staan, alsook de hiervoor te gebruiken hijs- en hefwerkzaamheden en takels;
 • Het verstrekken van bouwtechnische tekeningen, engineering en ontwerpen;
 • Brandvertragende voorzieningen;
 • Parkeerkosten;
 • Keuringen.

Garantiebepalingen

 • 2 jaar fabrieksgarantie en 1 jaar op de installatie.
 • Fabrieksgarantie kan verlengd worden naar 5 jaar indien de installatie door een erkende installateur is geïnstalleerd en er jaarlijks (periodiek) onderhoud is verricht. Indien het jaarlijkse onderhoud niet volgens de voorschriften van de fabrikant is verricht vervalt de garantie na 2 jaar.

Betalingsvoorwaarden

Onze prijsstelling op de website is inclusief BTW plus standaard montage daar waar aangegeven. Voor zakelijke klanten zal de offerte opbouw altijd exclusief BTW zijn. De geldigheidsduur is veertien dagen na datum offerte. Levering in overleg na opdracht bevestiging. Betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Betalingscondities 50% bij ondertekening opdracht en 50% vooraf bij levering en/of geplande installatie datum.

Duurzaam Klimaatconcept B.V. is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met COVID-19 gerelateerde omstandigheden. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst en/of een schadevergoeding.

Wilt u een afspraak maken of een vrijblijvende offerte?

Bekijk onze airco's Vraag offerte aan

©2020. Uw-airco • Ontwerp door Code Blauw